Hoe zit dat nou met die vrije advocaatkeuze?!

Al enkele jaren geleden heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gewezen over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze onder een rechtsbijstandverzekering. De vrije advocaatkeuze voor een verzekerde voor rechtsbijstand stond al in de wet, maar de rechtsbijstandsverzekeraars beperkten dit recht door de keuze voor een advocaat bij henzelf te leggen, of door dit […]

Vanaf 1 januari 2017 ook mediation bij Jonkers Advies

Jonkers Advies gaat vanaf 1 januari 2017 ook mediation aanbieden. Onze medewerkster Mandy Jonkers is op 21 december 2016 geslaagd voor het examen voor MfN Register Mediator. Mandy zal mediations gaan begeleiden op het gebied van omgevingsrecht, zakelijke dienstverlening en huur- en arbeidsgerelateerde conflicten.

elshout

Bestemmingsplan Elshout vastgesteld

De Gemeenteraad van Heusden heeft 20 december 2016 het bestemmingsplan Elshout unaniem vastgesteld. Jonkers Advies heeft voor dit bestemmingsplan 7 van de in totaal 15 nieuwe initiatieven begeleid en daarvoor de ruimtelijke onderbouwing geschreven.

rederij lovers

Het belang van het indienen van zienswijzen tegen bestemmingsplan

Op 7 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen, die aantoont wat het belang is van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan. Het betreft de zaak tussen het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Amsterdam en Rederij Lovers over de vraag of het kassahuisje van laatstgenoemde al dan […]

Ook bij slijterijen in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn

 Uit drie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016 blijkt dat ook in slijterijen bij supermarkten altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn.

Relativiteit bij uitwegvergunning

De Afdeling zag zich in deze zaak van 5 oktober 2016 voor de vraag gesteld of het belang van een onbelemmerde uitoefening van het bedrijf van appellant een belang is dat de betrokken dient te worden bij de verlening van een uitwegvergunning.

Verhuurder heeft geen belang bij terrasvergunning

In deze zaak stelde een verhuurder van een horecapand in Valkenburg aan de Geul hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank, waarin hij niet-ontvankelijk werd verklaard in een verzoek om verlenging van de terrasvergunning van zijn huurders. De burgemeester en de rechtbank oordeelden dat hij niet als belanghebbende bij dat besluit kon worden aangemerkt.

Niet-ontvankelijk verklaring na termijnoverschrijding met 8 seconden

In 8 seconden kan veel gebeuren. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 april 2016, waarin de gemachtigde van een belanghebbende beroep in wilde stellen tegen een WOZ-beschikking. Het beroepschrift kwam 8 seconden na het einde van de termijn bij de rechtbank binnen, en niet-ontvankelijkheid volgde.

Correctie Langemeijer nu ook in het bestuursrecht

Een bedrijf of een omwonende kan met een beroep op het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel bereiken dat de bestuursrechter alsnog een besluit toetst aan een norm die strikt genomen niet hun belangen beoogt te beschermen. Het relativiteitsvereiste stond daar eerder aan in de weg. De Staatsraad advocaat-generaal adviseerde vandaag aan de Afdeling om het relativiteitsvereiste […]

Opvang vluchtelingen eenvoudiger

De laatste tijd is er veel te doen om de toestroom aan vluchtelingen. De opvang van die vluchtelingen is eenvoudiger geworden door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor).