Bestemmingsplan Elshout vastgesteld

De Gemeenteraad van Heusden heeft 20 december 2016 het bestemmingsplan Elshout unaniem vastgesteld. Jonkers Advies heeft voor dit bestemmingsplan 7 van de in totaal 15 nieuwe initiatieven begeleid en daarvoor de ruimtelijke onderbouwing geschreven.

Vier van de initatieven hadden betrekking op het bouwen van een nieuwe woning op open plekken in het dorp. De rest van initiatieven ging over het toevoegen of uitbreiden van nieuwe bedrijfsmatige activiteiten, die worden ingepast in de omgeving. Met de opgestelde ruimtelijke onderbouwingen hebben we aangetoond dat die ontwikkelingen mogelijk waren. Tijdens de voorafgaande commissievergadering was er de nodige commotie over een locatie midden in het dorp waar een voormalige intensieve veehouderij was gevestigd, naast één van de klanten van Jonkers Advies. Hoewel dat bedrijf al enkele jaren niet meer in gebruik was wilde de veehouder toch de bestemming voor intensieve veehouderij behouden. De gemeenteraad heeft besloten die bestemming niet op te nemen in het nieuwe plan.