Bijgebouw? Hoofdgebouw? Dakterras!

Het college van B&W heeft ten onrechte een vergunning geweigerd voor een dakterras, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 18 april 2018.

In 2016 vroeg een jong stel een vergunning aan voor het maken van een dakterras bij hun kersverse appartement. Het College van Den Bosch weigerde die vergunning. Uiteraard was het stel het daar niet mee eens. Zij vroegen Jonkers Advies om hulp.

Het college baseerde de weigering op de in het geldende bestemmingsplan opgenomen erfbebouwingsregeling. Het college was van oordeel dat het dakterras werd voorzien op een bijgebouw en de regeling laat daarop geen dakterrassen toe. Het college baseerde dit op het feit dat het gebouw waarop het dakterras werd voorzien, lager was dan de rest van het gebouw. Eerder kreeg het college gelijk van de rechtbank.

Jonkers Advies betoogde dat het dakterras niet werd voorzien op een bijgebouw, maar op het hoofdgebouw. Daarom was volgens haar de erfbebouwingsregeling niet van toepassing en stelde het bestemmingsplan geen regels voor het dakterras. De woning van cliënten betreft een appartement in een gebouw met nog twee andere appartementen. Alle drie de appartementen waren op grond van het bestemmingsplan toegestaan. Volgens de begripsomschrijving in het plan moeten in een appartement alle functies aanwezig zijn die zelfstandige bewoning daarvan mogelijk maken. Dat zijn een badkamer, toilet, keuken en een slaapkamer. Wonen is de hoofdfunctie van het perceel en de hoofdfunctie moet zijn ondergebracht in een hoofdgebouw. Voor twee van de drie appartementen gold dat de keuken en slaapkamers in het gedeelte zaten, waarop cliënten hun dakterras wilde maken. Er was daarom geen sprake van een bijgebouw, ondanks dat dat gedeelte lager was dan de rest van het gebouw. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgde het betoog van Jonkers Advies en vernietigde het besluit tot weigering van de gevraagde vergunning. Het is nu aan het college om opnieuw op de aanvraag te beslissen, maar zij moet daarbij wel de uitspraak betrekken.

U kunt hier de uitspraak lezen.