Niet-ontvankelijk verklaring na termijnoverschrijding met 8 seconden

In 8 seconden kan veel gebeuren. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 april 2016, waarin de gemachtigde van een belanghebbende beroep in wilde stellen tegen een WOZ-beschikking. Het beroepschrift kwam 8 seconden na het einde van de termijn bij de rechtbank binnen, en niet-ontvankelijkheid volgde.

De gemachtigde wilde op de laatste dag van de beroerpstermijn per fax zijn beroepschrift aan de rechtbank zenden. De fax kwam bij de rechtbank binnen om 00:00:08 uur en dus 8 seconden na het verstrijken van de beroepstermijn. Ondanks dat de gemachtigde een verzendbewijs kon overleggen waarop stond dat de fax om 23:47 verzonden was, volgde keihard een niet-ontvankelijk verklaring van het beroep wegens deze minimale termijnoverschrijding. De gemachtigde kon het tijdsverschil tussen het verzenden van de fax en de ontvangst  van de fax op de rechtbank niet verklaren en kon daarom naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk maken dat het wel op tijd was ingediend. Een domper voor de gemachtigde en zijn cliënt dus.

Een beroepschrift is op tijd ingediend wanneer het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift ook tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn van zes weken ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van die termijn is ontvangen. Dat dit niet geldt voor een verzending per fax ligt wel voor de hand. De tijd op een faxbericht is nu eenmaal eenvoudig te manipuleren.
In sommige gevallen blijft niet-ontvankelijk verklaring van een beroep achterwege als de belanghebbende een goede reden heeft waarom het beroep na het einde van de termijn is ingesteld (de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding).

Het is dus raadzaam om een beroepschrift per post te verzenden, het liefst ook aangetekend, zodat je de verzenddatum altijd kunt bewijzen. Het op het laatste moment verzenden van een fax met het risico dat deze te laat zal worden ontvangen, komt voor rekening en risico van belanghebbende zelf. Dat de rechtbank onverbiddelijk is, blijkt wel uit de bovenstaande casus.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.