Eersel moet nieuw handhavingsbesluit nemen tegen hondensportterrein

De Rechtbank Oost-Brabant heeft de gemeente Eersel op de vingers getikt naar aanleiding van een weigering om handhavend op te treden tegen een hondensportterrein aan de Dalemsedijk te Duizel. Jonkers Advies had namens een omwonende van dat terrein aan de gemeente gevraagd om op te treden tegen het strijdige gebruik van dat terrein en tegen allerlei bouwsels die zonder vergunning zijn geplaatst.

De gemeente vond dat ze niet handhavend hoefde op te treden, omdat er geen sprake is van met het bestemmingsplan strijdig gebruik en ook niet in strijd met het bestemmingsplan is gebouwd. Zowel het gebruik als de oprichting van bouwwerken werd volgens de gemeente beschermd door overgangsrecht.

In beroep is gemotiveerd aangegeven dat het overgangsrecht niet van toepassing was, enerzijds omdat het gebruikte terrein aanmerkelijk groter was dan ooit in het bestemmingsplan is opgenomen en anderzijds omdat sprake was van intensivering van het gebruik.

De rechter stelde vast dat het gebruik van het hondensportterrein is geïntensiveerd door ook op zaterdagen te gaan trainen. Daarvoor was dat alleen op zondag en incidenteel de woensdagavond. Daarom kan volgens de rechter niet worden gezegd dat het gebruik van het hondensportterrein onder het overgangsrecht valt.

Ten aanzien van de illegale bouwsels stelt de rechter vast dat voor geen enkel aanwezig bouwwerk een bouwvergunning is verleend. Het overgangsrecht is, anders dan de gemeente stelde, daarom niet van toepassing op deze bouwwerken. Overgangsrecht biedt geen bouwvergunning vervangende titel, zo volgt ook uit vast jurisprudentie van de Raad van State.

De rechtbank vernietigt daarom het besluit en de gemeente moet een nieuw besluit nemen.