Eersel moet nieuw handhavingsbesluit nemen tegen hondensportterrein

De Rechtbank Oost-Brabant heeft de gemeente Eersel op de vingers getikt naar aanleiding van een weigering om handhavend op te treden tegen een hondensportterrein aan de Dalemsedijk te Duizel. Jonkers Advies had namens een omwonende van dat terrein aan de gemeente gevraagd om op te treden tegen het strijdige gebruik van dat terrein en tegen […]

Bijgebouw? Hoofdgebouw? Dakterras!

Het college van B&W heeft ten onrechte een vergunning geweigerd voor een dakterras, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 18 april 2018.

Verstap je niet op de Ladder voor duurzame verstedelijking!

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen over de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarin is een jurisprudentieoverzicht opgenomen met het oog op de vereenvoudiging van de Ladder per 1 juli 2017.

elshout

Bestemmingsplan Elshout vastgesteld

De Gemeenteraad van Heusden heeft 20 december 2016 het bestemmingsplan Elshout unaniem vastgesteld. Jonkers Advies heeft voor dit bestemmingsplan 7 van de in totaal 15 nieuwe initiatieven begeleid en daarvoor de ruimtelijke onderbouwing geschreven.

Gemeente geen vrijheid in het al dan niet bestemmen tot waterberging

Tegen het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Valkenswaard hebben het Waterschap en het College van Gedeputeerde Staten beroep ingesteld tegen het verwijderen van de aanduiding ‘Waterberging’ op percelen aan de Luikerweg door de Gemeenteraad van Valkenswaard.

Groen licht voor de Looijerij

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouw van de Looijerij in Veldhoven definitief door mag gaan.

Rechtbank tikt Son en Breugel op de vingers

Een burger die in Son en Breugel een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwen van een bedrijfswoning bij zijn boomkwekerij, kreeg nul op het rekest.