Vergunningvrij bouwen kan niet worden uitgesloten in de bouwregels (maar wel in de bestemmingsomschrijving)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een recente uitspraak bepaald dat het niet is toegestaan om het vergunningvrij bouwen op grond van artikel 2, onderdeel 3 van bijlage II van het Bor via in de bouwregels van een bestemmingsplan uit te sluiten.

Hoe zit dat nou met die vrije advocaatkeuze?!

Al enkele jaren geleden heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gewezen over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze onder een rechtsbijstandverzekering. De vrije advocaatkeuze voor een verzekerde voor rechtsbijstand stond al in de wet, maar de rechtsbijstandsverzekeraars beperkten dit recht door de keuze voor een advocaat bij henzelf te leggen, of door dit […]

Vanaf 1 januari 2017 ook mediation bij Jonkers Advies

Jonkers Advies gaat vanaf 1 januari 2017 ook mediation aanbieden. Onze medewerkster Mandy Jonkers is op 21 december 2016 geslaagd voor het examen voor MfN Register Mediator. Mandy zal mediations gaan begeleiden op het gebied van omgevingsrecht, zakelijke dienstverlening en huur- en arbeidsgerelateerde conflicten.

Opvang vluchtelingen eenvoudiger

De laatste tijd is er veel te doen om de toestroom aan vluchtelingen. De opvang van die vluchtelingen is eenvoudiger geworden door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Gewijzigd Besluit omgevingsrecht treedt op 1 november in werking

Op 1 november treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking. Daarin worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder andere het vergunningvrij bouwen en het realiseren van mantelzorgwoningen zonder vergunning.