Actualiseringsplicht bestemmingsplannen vervallen

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afschaft.

In de huidige Wro is geregeld dat een bestemmingsplan iedere 10 jaar moet worden geactualiseerd. Als een gemeente niet aan die actualiseringsplciht voldoet, is het nu nog zo dat zij geen leges kunnen heffen voor vergunningen die met het bestemmingsplan verband houden. Daarover leest u meer in ons nieuwsitem ‘Geen leges voor handelen in strijd met een oud bestemmingsplan’.

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van een bestemmingsplan is ingegeven door de komst van de Omgevingswet. Om de gemeenten meer ruimte te geven om zich goed om de komst van de Omgevingswet voor te bereiden, hoeven zij hun oude bestemmingsplannen dus niet meer te actualiseren. Zo kunnen zij zich gaan voorbereiden op het Omgevingsplan, dat onder de Omgevingswet het bestemmingsplan gaat vervangen. In een omgevingsplan moeten gemeenten hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen bundelen en omvormen tot één samenhangend en consistent geheel.

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel, moet het voorstel worden ondertekend door de minister en de Koning en dan moet de wet worden bekendgemaakt. Vervolgens treed het in werking.