Verhuurder heeft geen belang bij terrasvergunning

In deze zaak stelde een verhuurder van een horecapand in Valkenburg aan de Geul hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank, waarin hij niet-ontvankelijk werd verklaard in een verzoek om verlenging van de terrasvergunning van zijn huurders. De burgemeester en de rechtbank oordeelden dat hij niet als belanghebbende bij dat besluit kon worden aangemerkt.

Niet-ontvankelijk verklaring na termijnoverschrijding met 8 seconden

In 8 seconden kan veel gebeuren. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 april 2016, waarin de gemachtigde van een belanghebbende beroep in wilde stellen tegen een WOZ-beschikking. Het beroepschrift kwam 8 seconden na het einde van de termijn bij de rechtbank binnen, en niet-ontvankelijkheid volgde.

Correctie Langemeijer nu ook in het bestuursrecht

Een bedrijf of een omwonende kan met een beroep op het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel bereiken dat de bestuursrechter alsnog een besluit toetst aan een norm die strikt genomen niet hun belangen beoogt te beschermen. Het relativiteitsvereiste stond daar eerder aan in de weg. De Staatsraad advocaat-generaal adviseerde vandaag aan de Afdeling om het relativiteitsvereiste […]

De Ladder voor duurzame verstedelijking in de notendop

De Ladder voor duurzame verstedelijking is op 1 oktober 2012 ingevoerd. De Ladder, zoals die kortheidshalve wordt genoemd, heeft tot doel om zorgvuldig ruimtegebruik en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen, te stimuleren. Hiermee moet leegstand worden voorkomen.

Parkeren moet worden geregeld in bestemmingsplan

Parkeren moet vanaf nu in nieuwe bestemmingsplannen worden geregeld. De Raad van State heeft daarover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.

Raad van State verduidelijkt rechtspraak over meldingsstelsel aanleggen uitweg

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar rechtspraak over het meldingsstelsel voor de aanleg van uitwegen in de APV verduidelijkt.

Stedenbouwkundige bepalingen moeten naar bestemmingsplan

De Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (Reparatiewet BZK) is per 29 november 2014 in werking getreden. Deze wet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening.