Gewijzigd Besluit omgevingsrecht treedt op 1 november in werking

Op 1 november treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking. Daarin worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder andere het vergunningvrij bouwen en het realiseren van mantelzorgwoningen zonder vergunning.

Voor de inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de eerdere nieuwsberichten op deze website. Op 16 oktober 2014 is de datum van inwerkingtreding bekend gemaakt in het Staatsblad. Voor de publicatie in het Staatsblad, klik hier.