Rechtbank tikt Son en Breugel op de vingers

Een burger die in Son en Breugel een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwen van een bedrijfswoning bij zijn boomkwekerij, kreeg nul op het rekest.

De gemeente stelde zich op het standpunt dat geen sprake was van een noodzaak om bij het bedrijf te wonen, omdat die door de aanvrager niet was aangetoond. Jonkers Advies legde bij haar bezwaarschrift namens de aanvrager een notitie over, die op die noodzaak inging, alsmede een teeltplan voor de boomkwekerij. Son en Breugel heeft de aanvraag in de bezwaarfase voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. Dat advies was dat de commissie de noodzaak aanwezig acht. Toch weigerde Son en Breugel de omgevingsvergunning in de bezwaarfase opnieuw.
Son en Breugel legde de eis dat sprake moest zijn van een noodzaak om bij het bedrijf te wonen zo uit, dat sprake moest zijn van een zwaarwegend belang. Jonkers Advies betoogde dat noodzaak inhoudt dat sprake moet zijn van een reëel belang om bij het bedrijf te wonen.
De rechtbank vernietigde het besluit tot weigering. Son en Breugel moet een nieuw besluit op de aanvraag nemen.