De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; wanneer vangt termijn aan?

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgehelderd wanneer de termijn aanvangt voor de maximale duur van een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

Een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplaan kan voor maximaal 10 jaar worden verleend. In de praktijk bestond echter onduidelijkheid over de vraag wanneer die termijn begint te lopen. Dit speelt vooral een rol wanneer sprake is van het verlenen van een tijdelijke vergunning ter legalisering van een illegale, al bestaande situatie. Of wanneer er voor hetzelfde gebruik meerdere tijdelijke vergunningen zijn verleend. De Afdeling heeft met de uitspraak van 16 augustus voor opheldering gezorgd. De termijn van 10 jaar vangt aan op het moment dat de eerste vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan wordt verleend. Dus ook in geval een illegale situatie bijvoorbeeld al 5 jaar aanwezig is, kan de tijdelijke vergunning worden verleend voor 10 jaar.

U kunt de betreffende uitspraak hier vinden.